Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:06
-00:39:56
+00:39:24
6737 2290
K20 : 598
208 / 227
-00:18:12
+00:38:22
01:11:48
-00:32:34
+00:40:27
7172 2370
K20 : 635
210 / 233
-00:14:37
+00:39:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii