Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:15:13
-00:29:09
+00:43:52
7562 2627
K30 : 1223
346 / 360
-00:13:34
+00:42:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii