Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:48
-00:49:14
+00:30:06
5059 1316
K20 : 372
154 / 226
-00:24:28
+00:24:47
01:10:42
-00:33:40
+00:39:21
7003 2281
K20 : 602
208 / 236
-00:12:29
+00:31:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii