Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:59:58
-00:44:24
+00:28:37
4636 1015
K20 : 265
39 / 68
-00:29:30
+00:22:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii