Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:56
-00:43:26
+00:29:35
4918 1147
K30 : 568
221 / 360
-00:31:34
+00:29:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii