Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:43
-00:33:56
+00:37:31
3802 1116
K45 : 165
135 / 156
-00:18:15
+00:29:20
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii