Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:13
-00:34:09
+00:38:52
6938 2235
K30 : 1060
292 / 333
-00:26:49
+00:33:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii