Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:50
-00:39:32
+00:33:29
5893 1644
K30 : 799
283 / 360
-00:23:57
+00:32:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii