Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:05
-00:37:17
+00:35:44
6404 1931
K20 : 515
196 / 236
-00:16:06
+00:27:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii