Wojciech Lech

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:05:38
-00:37:41
+00:35:57
5189 3535
M20 : 631
820 472
149 / 179
-00:16:59
+00:33:50
01:13:17
-00:26:31
+00:42:23
6225 4091
M20 : 688
850 821
162 / 171
-00:11:35
+00:37:22
01:23:01
-00:21:21
+00:51:40
7943 5053
M20 : 973
377 370
205 / 206
-00:11:06
+00:44:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii