Konrad Radzik

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:02:55
-00:41:27
+00:31:34
5459 4042
M20 : 797
200 196
111 / 176
-00:18:58
+00:24:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii