Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:31
-00:31:51
+00:41:10
7279 2438
K30 : 1135
307 / 333
-00:24:31
+00:35:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii