Anna Wójcik

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:15:52
-00:28:30
+00:44:31
7633 2678
K20 : 717
340 334
259 / 278
-00:19:49
+00:40:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii