ANNA BUGIEDA

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:03:10
-00:41:12
+00:31:49
5514 1445
K40 : 278
205 197
205 / 284
-00:20:58
+00:24:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii