Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:13:30
-00:30:52
+00:42:09
7387 2510
K20 : 667
114 / 128
-00:08:16
+00:39:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii