Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:09
-00:35:13
+00:37:48
6742 2119
K30 : 1006
321 / 368
-00:25:00
+00:30:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii