Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:55
-00:43:27
+00:29:34
4913 1144
K16 : 34
48 / 73
-00:22:24
+00:18:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii