Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:41
-00:39:41
+00:33:20
5857 1622
K30 : 788
264 / 340
-00:23:30
+00:27:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii