Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:59:42
-00:47:03
+00:30:13
7346 1574
263 / 476
-00:37:14
+00:27:32
01:05:56
-00:40:38
+00:36:19
6969 1376
207 / 247
-00:18:01
+00:32:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii