Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:54
-00:34:28
+00:38:33
6888 2205
K30 : 1044
316 / 360
-00:18:53
+00:37:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii