Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:05:42
-56:39:23
+00:26:33
427 148
K30 : 83
308 188
15 / 27
-00:18:54
+00:16:27
01:21:33
-00:22:49
+00:50:12
7902 2860
K20 : 768
367 356
201 / 206
-00:12:34
+00:43:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii