Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:12
-00:36:10
+00:36:51
6581 2030
K30 : 977
282 / 346
-00:24:42
+00:36:21
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii