Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:42
-00:38:40
+00:34:21
6110 1769
K20 : 467
78 / 110
-00:17:59
+00:32:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii