Edyta Tabor

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:32:59
-56:12:06
+00:53:50
748 342
K40 : 108
532 298
27 / 28
-00:46:55
+00:44:45
01:26:59
-00:12:49
+00:56:05
6673 2417
K40 : 610
964 908
220 / 222
-00:01:01
+00:50:18
01:21:56
-00:22:26
+00:50:35
7921 2875
K40 : 566
371 361
282 / 284
-00:02:12
+00:43:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii