Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:15:27
-00:28:55
+00:44:06
7589 2646
K20 : 706
66 / 68
-00:14:01
+00:37:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii