Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:09:09
-00:40:53
+00:38:27
6618 2214
K30 : 1019
520 449
283 / 327
-00:33:30
+00:34:54
01:10:38
-00:33:44
+00:39:17
6996 2275
K30 : 1077
293 287
317 / 350
-00:23:55
+00:33:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii