Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:32
-00:40:50
+00:32:11
5603 1489
K20 : 389
83 / 128
-00:18:14
+00:29:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii