Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:33
-00:40:49
+00:32:12
5605 1491
K30 : 731
255 / 360
-00:28:57
+00:32:12
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii