Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:23
-00:35:16
+00:36:11
3670 1037
K45 : 151
129 / 157
-00:22:18
+00:25:41
01:10:21
-00:26:03
+00:38:50
3465 1112
K45 : 167
126 / 135
-00:11:37
+00:32:16
01:06:38
-00:27:20
+00:33:04
2034 614
K40 : 229
79 / 98
-00:18:22
+00:29:05
01:08:40
-00:34:39
+00:38:59
5548 1867
K40 : 534
214 / 238
-00:12:59
+00:31:19
01:04:09
-00:35:39
+00:33:15
5119 1478
K40 : 368
193 / 237
-00:19:55
+00:25:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii