Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:29
-00:39:53
+00:33:08
5800 1591
K20 : 421
89 / 128
-00:17:17
+00:30:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii