Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:47
-00:34:35
+00:38:26
6863 2188
K30 : 1036
327 / 368
-00:24:22
+00:30:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii