Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:09
-00:44:13
+00:28:48
4678 1038
K30 : 511
234 / 360
-00:28:38
+00:27:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii