Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:48
-00:36:00
+00:32:54
5042 1431
K30 : 639
181 / 238
-00:26:44
+00:30:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii