Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:52
-00:32:30
+00:40:31
7181 2377
K20 : 638
216 / 236
-00:11:19
+00:32:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii