Anna Iwanek

GRUPA BIEGOWA UM W-wa
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:11:13
-00:38:49
+00:40:31
6846 2356
K30 : 1080
24
221 / 247
-00:17:15
+00:33:37
01:08:31
-00:35:51
+00:37:10
6647 2067
K20 : 542
18
227 / 278
-00:27:10
+00:32:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii