Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:08
-00:38:14
+00:34:47
6191 1810
K30 : 870
292 / 360
-00:22:39
+00:33:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii