Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:33
-00:42:49
+00:30:12
5081 1224
K16 : 36
49 / 73
-00:21:46
+00:19:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii