Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:53
-00:39:29
+00:33:32
5909 1655
K30 : 804
258 / 346
-00:28:01
+00:33:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii