Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:07:14
-00:36:56
+00:36:54
7117 5006
M20 : 1254
214 / 263
-00:19:49
+00:35:48
00:47:46
-01:00:29
+00:17:53
669 634
19 / 113
-00:41:00
+00:10:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii