Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:49
-00:37:33
+00:35:28
6344 4442
M20 : 870
194 / 236
-00:16:22
+00:27:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii