Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:09
-00:43:13
+00:29:48
4976 1178
K20 : 313
147 / 236
-00:22:02
+00:21:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii