Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:03
-00:45:59
+00:33:21
5793 1708
K30 : 788
230 / 298
-00:20:43
+00:26:46
01:15:27
-00:28:55
+00:44:06
7590 2647
K30 : 1231
342 / 360
-00:17:03
+00:44:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii