Magdalena Wojno

GRUPA BIEGOWA UM W-wa / Urząd m. st. Warszawy
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:56:09
-00:53:53
+00:25:27
3667 710
K30 : 341
3 8
182 / 341
-00:37:02
+00:18:31
01:04:57
-00:39:25
+00:33:36
5928 1666
K30 : 808
5 16
268 / 340
-00:23:14
+00:27:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii