Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:50
-00:39:12
+00:40:08
6820 2341
K30 : 1074
314 / 341
-00:22:21
+00:33:12
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii