Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:09:51
-00:34:31
+00:38:30
6877 2197
K20 : 580
2
206 / 236
-00:13:20
+00:30:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii