Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:08:52
-00:35:30
+00:37:31
6694 4601
M20 : 896
199 / 236
-00:14:19
+00:29:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii