Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:24
-00:33:58
+00:39:03
6967 2256
K30 : 1069
294 / 333
-00:26:38
+00:33:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii