Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:08
-00:42:14
+00:30:47
5258 3942
M40 : 1048
199 / 284
-00:22:00
+00:23:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii