Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:15:31
-00:28:51
+00:44:10
7594 2650
K30 : 1232
347 / 360
-00:13:16
+00:43:14
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii