Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:05
-00:43:17
+00:29:44
4960 1171
K30 : 577
225 / 360
-00:31:25
+00:29:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii